Böter på Elscooter

Elscootern har blivit ett populärt sätt att ta sig runt i staden, men inte alla följer trafikreglerna. Detta har lett till att böter för olika förseelser har införts. I denna artikel går vi igenom vilka böter som kan tillämpas och hur de påverkar användningen av elscootrar.

Grundreglerna är att förare av elsparkcyklar ska följa rådande cykelregler. Det har gällt i många år men 1 september 2022 infördes ytterligare trafik- och förhållningsregler kring elsparkcyklar. Överträdelser av reglerna kan innebära böter och i värsta fall även indraget körkort för personbil.

Överträdelser med laglig elsparkcykel

Vi börjar med att titta på lagliga elsparkcyklar och vilka överträdelser som vanligen förekommer. Notera att det är samma regler för elsparkcyklar som för cyklar i allmänhet.

Överträdelse Bötesbelopp (SEK) Källa
Skjutsar på elsparkcykel 500 Körkortonline.se (2023-08)
Körning utan hjälm om under 15 år Stoppas (ej böter) Transportstyrelsen (2023-08)
Köra mot rött 1500 8 sidor (2023-08)
Köra på gångbanor & trottoarer 500 + prick i belastningsregistret Aftonbladet (2023-08)
Köra i mörker utan lysen 500 8 sidor (2023-08)
Köra mot enkelriktat 500 8 sidor (2023-08)
Köra utan fungerande signal/ringklocka 500 8 sidor (2023-08)
Felparkering (på gång- och cykelvägar) 250-500 SVT Stockholm (2023-08)

Böter vid överträdelser med olaglig elscooter

En olaglig elscooter kan vara ett oregistrerat fordon som har mer än 250W motor och går snabbare än 20 km/h. Mopedfordon är det som ligger närmast till hands för klassning och där finns två olika: Moped klass I och Moped klass II.

Böter kan då utfärdas beroende på vilken typ av fordon det klassas som. Är det till exempel en elscooter som går 40 km/h och inte är registrerat blir det olovlig körning. Är personen dessutom onykter kan det leda till dryga böter och indraget körkort för bil, som det blev för ett par i Mariestad. De fick betala 18.000 kr respektive 28.000 kr.