Regler för elsparkcyklar

Den här sidan är uppdaterad 2022-09-06 utifrån vad som framgår av Transportstyrelsens skrifter om elsparkcyklar och uttalanden från Polisen.

Vilka regler är det som gäller för elsparkcyklar? Vad får man göra och inte göra med en elscooter ute i trafiken. Läs på så att du vet hur du ska köra elsparkcykel på ett säkert sätt och enligt trafikreglerna. Att bli bötfälld eller råka ut för en skada är inte så kul.

Elsparkcykelns fordonsklass

Regler för olika fordon är uppdelade utifrån vilken fordonsklass den tillhör. En elsparkcykel kan tillhöra olika klasser beroende på hur den är konstruerad.

Om elsparkcykeln inte går fortare än 20 km/h och har en motorstyrka på max 250 W är den klassad som en cykel. En sådan laglig elsparkcykel ska framföras enligt trafikregler för cyklar och det innebär till exempel att man ska:

  • köra på cykelvägar och i viss utsträckning på bilvägar
  • se till att elsparkcykeln har bromsar och en ringklocka eller signal av någon form
  • vid mörkerkörning ska elsparkcykeln ha reflexer, fram- och baklyse
  • alla under 15 år ska ha hjälm på sig

Nya regler som införts 1 september 2022

Från och med den 1 september 2022 gäller att man inte får köra elsparkcykel på gångbana eller trottoar. De ska framföras precis som cyklar, på cykelbana eller på bilvägen.

SVT Sörmland intervjuade trafikpolisen för att få förklarat mer om vilka ändringar som görs. Se klippet här.

En till regeländring är att elsparkcykeln inte längre får parkeras på en gång- eller cykelbana. Den ska parkeras på hänvisade uppställningsplatser, vilket kan vara cykelställ eller särskilt uppmärkta parkeringar för elsparkcyklar.

Det är upp till dig att följa reglerna och även om du har låst fast din elscooter kan det hända att felparkerade cyklar fraktas bort av stadens trafik- och gatukontor.

Elsparkcykeln är ett fordon för 1 person

Man får endast åka en person på en elsparkcykel. Det är alltså inte okej att åka flera på en elsparkcykel, inte ens en vuxen med ett litet barn. Där skiljer sig reglerna åt mot vad som är tillåtet på cykel där man ju får skjutsa om det finns lämpligt säte och skydd för ekrar.

Mopedklassade elscootrar

En elsparkcykel som går snabbare än 20 km/h eller har en motor på mer än 250 W kan vara en mopedklassad elscooter istället för cykelfordon. Då ska fordonsreglerna för moped tillämpas och det krävs trafikförsäkring, hjälm även för personer över 15 år och förarbehörighet. Vi skriver "kan vara" för det är inte lätt att få en elsparkcykel registrerad som moped i Sverige.

Om elscootern inte kan uppfylla kraven på moped finns ingen ytterligare fordonsklassning att använda. Då är det helt förbjudet att framföra fordonet på allmän väg och endast på inhägnat område.

Åldersgräns på elsparkcyklar i cykelklass

Det finns ingen åldersgräns för att köra en elsparkcykel i klassen cykelfordon. Som förälder är det dock bra att göra en bedömning kring barnets motorik och trafikvett innan du släpper barnet fritt att köra den.

Börja med en icke eldriven sparkcykel till det absolut minsta barnet för att lära sig hanteringen och balansen. Därefter är nästa steg att köra på en elsparkcykel speciellt för barn då de inte går lika snabbt och är i lagom storlek.

Mer läsning om cyklar, mopeder och fordonsregler

Böter för överträdelser mot reglerna för elsparkcyklar

Att bryta mot trafikreglerna kan innebära böter. Till exempel blir man bötfälld med 500 kr om man skjutsar någon på en elsparkcykel. Dessutom läggs en notering i belastningsregistret som ligger kvar i fem år. (Källa: Polisen.se 2021-07-21)

Kolla i vår lista med bötesbelopp för elsparkcyklar om du vill veta mer.

Vanliga frågor om regler kring elsparkcyklar

Måste man ha hjälm när man åker elscooter?

Alla som är under 15 år måste ha hjälm på sig när de kör en elscooter. Det är samma regler för elsparkcyklar som för vanlig cykel.

Får man åka två personer på en elsparkcykel? Får man skjutsa någon?

Nej, det är förbjudet enligt lag att åka två personer på en elsparkcykel. Fordonet är klassat som ett fordon för 1 person så att skjutsa någon på elsparkcykeln kan leda till böter.

Måste man ha en försäkring på elsparkcykel?

En ny lag från 23/12 2023 gör gällande att alla motordrivna fordon utan trampor och som går över 20 km/h eller över 14 km/h och väger 25 kg eller mer ska ha trafikförsäkring. Detta innebär att en del ägare av elscootrar måste teckna trafikförsäkring för sitt fordon.

Hur snabbt får en elscooter gå?

En elscooter klassad som cykelfordon får maximalt gå 20 km/h och ha en motoreffekt på 250W. Elsparkcyklar som har kraftigare motor och högre maxfart är inte att klassa som cykel och kan kräva körkort eller endast köras på inhägnat område.

Hur gammal måste man vara för att köra elscooter?

Det finns ingen åldersgräns på att få köra elscooter.

Hur många watt får en elsparkcykel ha?

Den maximala motoreffekten får vara 250W på en elsparkcykel.

Var får man köra en elscooter?

En elscooter får köras på cykelbana och på väg (ej motorväg). Sedan den 1 september 2022 gäller förbud mot att köra elscootrar på gångbanor och trottoarer. Det finns däremot inget förbud mot att köra på ett övergångsställe med elsparkcykeln, däremot gäller väjningsplikt mot gående och fordon.

Måste man ha backspegel på elsparkcykeln?

Nej, det finns inget krav på att ha en monterad backspegel på sin elsparkcykel så länge den är klassad som cykel. Däremot ökar det säkerheten för dig eftersom du lättar kan upptäcka andra trafikanter. Du kan titta i dina backspeglar på elsparkcykelns styre för att ha bättre koll.