Allt om försäkringar och elsparkcyklar


Stöld, skador eller olyckor med elsparkcykel kan bli kostsamma för dig och din plånbok. Se till att du har koll på vilka försäkringar som finns kring ägande och användande av elscooters.

Transportstyrelsen har rapporterat en ökning av antalet olyckor med elsparkcyklar. De flesta som skadas är från yngre tonår upp till 30-årsåldern. Anledningen till ökningen hänger ihop med hur populära dessa fordon faktiskt har blivit.

Om du skaffat en egen elscooter eller brukar hyra elsparkcyklar på stan är det bra att känna till regler kring försäkringar, skador, olyckor och ansvar. I den här guiden samlar vi matnyttig kunskap om olika delar i skyddet du kan beröras av i din framfart på elscootrar.

Hemförsäkringen

En del av försäkringsskyddet för den som kör elsparkcykel kan finnas i hemförsäkringen. I Sverige är fordonen att klassa som cykel när de går max 20 km/h och har en motor på max 250W. De flesta hemförsäkringar har skydd mot skador på fordonet eller stöldskydd inbakade i försäkringen.

Däremot ingår inte skador på dig som förare av elscooter. För det måste du ha en olycksfallsförsäkring. Det kan vara en försäkring du tecknat privat eller genom din arbetsgivare, om den är en dygnet-runt försäkring mot olycksfall.

Trafikförsäkring

Ett EU-direktiv från november 2021 har ställt krav på obligatorisk trafikförsäkring av motordrivna fordon inom EU. I Sverige från och med 23 december 2023 ska eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning, konstruerat för hastighet över 20 km/h, att anses som trafikförsäkringspliktigt motordrivet fordon.

Det här är egentligen inte något nytt eftersom den här gruppen av elscootrar redan juridiskt inte räknas som cykel utan mer som moped klass II. Det är redan krav på trafikförsäkring för dessa fordon.

Den nya lagen kommer dock också att inkludera eldrivna fordon utan tramp och vevanordning om nettovikten är över 25 kg och hastigheten minst 14 km/h.

Detta innebär alltså att många elsparkcyklar kan komma att ingå i gruppen av fordon där ägaren måste ha trafikförsäkring.

OBS! Elsparkcyklar som går långsammare än 20 km/h, väger mindre än 25 kg och har motoreffekt på 250W eller mindre är alltså fortfarande att klassa som cykelfordon. De täcks av hemförsäkringen och behöver inte någon trafikförsäkring.

Priser på trafikförsäkringar för elscootrar

Av de försäkringsbolag vi kollat med är det som oregistrerad moped som verkar vara den försäkring som ligger närmast till hands. Det kanske kommer specialförsäkringar för elsparkcyklar och att priset då kan vara något annat.

Precis som med många andra fordonsförsäkringar så beror priset på var man bor, hur gammal du är och vilken sorts elfordon det är.

För elsparkcyklar som har över 250W motor försäkrar Trygg-Hansa den med mopedförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Om du är med i en olycka på din elsparkcykel och behöver till exempel tandvård, sjukvård eller får bestående skador är det olycksfallsförsäkringen du använder.

Olycksfallsförsäkringar kan vara något man tecknar privat eller får genom sin arbetsgivare. Det finns dock inget lagkrav på att arbetsgivare måste teckna olycksfallsförsäkringar som gäller viss tid eller dygnet runt.

Man kan få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar för samma skada så om du har en privat och din arbetsgivare har en kan man få ersättning från båda två.

Följ alltid trafikreglerna

Att behöva använda en försäkring för att man råkat ut för en olycka är tragiskt i sig. Ännu värre blir det om utredningen av olyckan visar att du har brutit mot rådande trafikregler. Tyvärr är det många som inte vet vilka regler som gäller för elsparkcyklar. Här är fem viktiga saker att alltid följa:

  1. Elsparkcykeln får max gå 20 km/h
  2. Cykeln ska ha broms och ringklocka
  3. Elscootern ska ha lyse fram och bak, samt reflexer, vid körning i mörker
  4. Barn under 15 år ska bära hjälm
  5. Man får inte skjutsa någon på en elscooter

OBS! Överträdelser av cykelregler ger böter på 500 kr eller mer.

Stöldförsäkring

De flesta försäkringsbolag klassar fordon och sätter elsparkcyklar som "Cykel utan trampor". Då brukar den ingå under avsnittet Cykelförsäkring i försäkringsvillkoren för hemförsäkringen.

Blir elscootern stulen kan du få ersättning upp till ett belopp som en ny motsvarande modell kostar idag. Eventuellt görs åldersavdrag och du kan få räkna in tillbehör som ditt lås till elsparkcykeln, lysen och mobilhållare monterad på styret.

Både vid stöld och skador på lös egendom brukar man få betala en självrisk. Den kan vara lite olika hos olika försäkringsbolag men i regel ligger den kring 1500 kr eller 25% av cykelns värde.

Vems försäkring gäller för hyrd elscooter?

Villkoren för när man hyr en elscooter kan vara lite olika men generella regler kring ansvar brukar vara likadana. Den som hyr elsparkcykeln är ansvarig för att avaktivera och parkera fordonet inom den så kallade Användningszonen.

Om elsparkcykeln inte avaktiveras inom maximal hyrestid eller förs utanför zonen anser uthyraren att den är stulen. Det kan sluta med polisärende om stöld och att du ställs som ansvarig för skadan/förlusten.

Om den hyrda elsparkcykeln går max 20 km/h och inte har en motoreffekt på över 250W räknas det som en cykel. Det betyder att fordonet inte har en trafikförsäkring så eventuella olyckor och skador ska täckas av din egen privata försäkring.

Du bör kolla över vilket ansvarsskydd som finns i din hemförsäkring. Den kan vara giltig när du hyr ett cykelfordon eller abonnerar på en elscooter som månadsabonnemang.

Extra cykelförsäkring tecknad vid köpet

En del återförsäljare erbjuder extra försäkringar till den som köper en ny elsparkcykel. Du bör vara påläst om att hemförsäkringen täcker stöld och skador. Det som återförsäljarna brukar lyfta fram som säljargument är självriskeliminering. Väg priset på extraförsäkringen mot vilken nivå din självrisk är i hemförsäkringen.

Ta också reda på hur länge den extra köpförsäkringen gäller eller som du är tvingad att betala. Det sämsta är om man glömmer bort den och fortsätter betala år efter år på en gammal, utjänt elsparkcykel som inte längre är värd något.

Senast uppdaterad: 2023-11-19